Uw Centrumgebied als Merk Revitaliseren & Exploiteren!

2 mrt/ 2018

Een succesvol Centrumgebied is niet vanzelfsprekend. Daarom is je onderscheiden zo enorm belangrijk. Heb je geen heldere positionering, dan ben je één van de vele aanbieders. Het positioneren is niet alleen belangrijk richting de consument, maar ook richting retailer, die steeds vaker vraagt ‘waar staat deze gemeente voor’ en ‘waar gaan we met dit centrumgebied naar toe’.

Tot voor kort was ‘winkelgebied’ de algemeen gebruikte term, maar die wordt nu te smal geacht bij de grote veranderingen in de mix van winkels, horeca, diensten en leisure. Met name de rol van horeca is sterk aan het veranderen.

De uitdaging is om de top of mind positie te verkrijgen. De ontwikkeling van het centrumgebied geschiedt vanuit de strategische propositie: Wie is onze doelgroep; wie willen wij als fan; wat is ons onderscheidend vermogen; welke keuzes maken wij in de branchering en hoe gaan wij communiceren met de doelgroep. Het totaalbeeld, zowel online als offline, moet consistent zijn. Centrumgebied is succesvol is als het weet te verleiden, te binden en te blijven boeien. Het moet een gastvrij en aantrekkelijk gebied zijn waar bewoners en consumenten graag op aangename wijze willen verblijven en retailers graag huren!

‘City Branding’ gaat zo veel verder dan ‘city marketing’. ‘City Branding’ richt zich op het in de volle breedte Revitaliseren en Exploiteren van het Centrumgebied, met de Merkidentiteit als kern. Vanuit deze visie zou ook het gehele beleid in lijn moeten zijn en blijven met het Centrumgebied-Merk.

De kracht van het Merk is dat door middel van ‘City Branding’ een veelheid van stakeholders wordt bediend. Er wordt een onderscheidend en eenduidig ‘beeld en gevoel’ gecreëerd van het Centrumgebied passend bij verzorgingsgebied, doelgroep, merkwaarden en positionering. De algehele communicatie, bereikbaarheid & informatievoorziening, uitstraling & beleving en promotie & evenementen dienen elkaar aan te vullen en te versterken (in zowel het fysieke gebied als online). Branding is een voorwaarde om de ambities waar te maken. Met branding en merkbeleving wordt vertrouwen en emotionele connectie gecreëerd.

Heel graag gaan we samen met U, op basis van consultancy of ad-interim, aan de slag om met en voor uw Centrumgebied het verschil te maken. Wie Kiest, Wordt Gekozen! Bel 06 – 526 17 967 of mail jonkheer@lookfeelconsultancy.com voor een vrijblijvende afspraak.

Meer actualiteit & trends